План роботи школи молодого вчителя на 2017-2018н.р Подо-Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

№ п/п

Зміст роботи

 

Ознайомлення з основними напрямками роботи школи молодого вчителя у 2017-2018.н.р. 

Час спілкування «Розповідьпро себе». Неформальне наставництво. Анкетування

2

Програма підвищення загально-педагогічного і методичного рівня

 

• методика проведенняпершого уроку;

• про планування роботи вчителя, організація робочого часу;

• про єдинівимоги до учнів, культура спілкування учителя з класом, з учнем;

• про вимоги до ведення класних журналів, особистих справ учнів;

• про вимоги до календарно-тематичного планування та планіввиховноїроботи;

• вивчення змісту навчальних програм і пояснювальних записок до них, нормативних документів щодо організації навчального процесу;

• аналіз методичних рекомендацій до вивчення предметів у 2017/2018н.р.;

· особливості запровадження нового Державного стандарту початкової та базової освіти ( 1-3,5-6класи)

• методика контролю знаньучнів, вимоги до перевірки учнівських зошитів, виконання єдиного орфографічного режиму вшколі;

• методика організаціїіндивідуальноїроботи з невстигаючими та обдарованимидітьми;

• методика використання навчального кабінету в процесі підготовки і проведення уроку;

• методика організації роботи з батьками учнів;

• консультація «Проектувальна діяльність класного керівника і планування виховної роботи»;

• семінар–практикум : « Створення ситуації успіху в навчально-виховній діяльності вчителя»

• зустрічі з досвідченими педагогами «Як швидше пройти процес адаптації до школи»;

• практикум «Аналіз уроку вчителем після його проведення. Види аналізу» (мета: навчити молодих спеціалістів проводити самоаналіз уроків)

І

1. Відвідування уроків у наставників з вивчення нового матеріалу. Структурний аналіз уроків

2.Ділова гра «Тривимірна модель праці педагога»

3. Круглий стіл « Сучасний погляд на освіту:проблеми і перспективи»

ІІ

1 Відвідування уроків закріплення й розвитку знань, умінь і навичок учнів у вчителів-наставників

2. Консультація «Структура уроку закріплення й розвитку навчальних досягнень учнів»

3.Тиждень молодого вчителя (фестиваль уроків)

4.Творчий звіт молодих учителів. Другий рік педагогічно діяльності

ІІІ

1. Відвідування уроків узагальнення й систематизації знань у педагогів-наставників

2. Консультація «Структура уроку узагальнення й систематизації знань»

3. Практичне заняття «Конструювання й захист конспекту уроку узагальнення та систематизації знань»

4. Відвідування в молодих спеціалістів уроків узагальнення та систематизації знань з подальшим педагогічним аналізом

5. тренінг-семінар «Школа професійного розвитку»

• Аналізпедагогічнихситуацій

Тренінг адаптованості молодих педагогів до роботи в школі

 

1) Продовжити думку: «Бути учителем — значить...»;

 

• Круглийстіл «Зміст, форми і методи роботи педагога з батьками»

 

• Презентація молодих фахівців за підсумками навчального року «Ось ми які!»

3

Організаціяроботинаставників з молодимивчителями:

 

-закріпитинаставників

 

-скластиіндивідуальніпланироботи молодихвчителів з урахуваннямїхніх потреб і можливостей

 

• Взаємовідвідуванняуроків і позакласнихзаходів з їхнаступнимобговоренням

 

  • участь у засіданні методичної ради з питання « Робота Наставників зі стажистами»

 

• Рекомендації молодим учителям щодоїхсамоосвіти

 

• Залученнямолодихфахівців до громадської, методичноїроботи

4

Організаціявідвідуваннямолодимивчителямиуроківучителів-методистів з подальшиманалізомцихуроків

 

Методичніконсультації:

етикавчителя;

роз'яснення про виконаннязаконів, постанов, нормативнихдокументів;

використання наочності й технічнихзасобів на уроках;

підбір дидактичного матеріалу до уроків;

організаціясистеми контролю за знаннями, вміннями і навичкамиучнів:

1) проміжного;

2) тематичного;

3) підсумковогооцінювання.