Методична робота в Подо-Калинівській  ЗОШ І-ІІІ ступенів  за і семестр 2017-2018 року

Методична робота в загальноосвітньоному закладі в 2017-2018н.р. скеровувалась на реалізацію науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та молоді в сучасному освітньому просторі». Уся методична робота регламентується рядом документів: рекомендації ХАНО щодо опрацювання науково-медичної проблеми ,планом роботи Олешківського районного методичного кабінету , наказом по школі « Про структуру та організацію методичної роботи в 2017-2018н.р.» № 222 від 18 вересня 2017р, планом роботи школи ( Розділ ІІ. Діяльність щодо підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів), планом засідань методичної ради та методичних об’єднань. Згідно зазначених вище документів у закладі проведено 3 засідання методичної ради школи, на яких розглянули питання:

- оновлення програм у 5-9 класах;

- діяльність шкільних МО в рамках впровадження науково-методичної проблеми;

- затвердження програм факультативів і курсів, розроблених чи адаптованих учителями-предметниками для викладання у 2017-2018н/р

- аналіз результатів ЗНО-2017 та стратегія підготовки до ЗНО-2018р. учнів 11 класу з української мови, математики, історії України;

- про початок атестації педагогічних працівників;

- нова Українська школа;

- педагогічне наставництво як умова стажування молодих учителів;

- аналіз роботи факультативів соціалізуючого спрямування.

За окремим планом у школі працює «Школа молодого вчителя», що забезпечує адаптацію молодих учителів, практичне застосування та зростання їх методичної, наукової і професійної компетентностей. У вересні вчитель української мови та літератури Харченко Т.М. та вчитель інформатики Шестак Н.П. взяли участь у конкурсі «Педагог – новатор – 2017р.» та зайняли ІІ місце в номінації «Інноваційний прорив». А також опублікували матеріал на сайті «Шкільний портал» : «Інтегрований урок з української мови та інформатики у 6 класі «Написання слів з пів-, напів-. Пошук об’єктів файлової системи». У жовтні на базі закладу був проведений семінар вчителів фізичної культури «Розвиток професійної майстерності вчителів фізичної культури», предмету «Захист Вітчизни» в умовах упровадження Концепції нової Української школи». Проведено відкритий урок фізичноїкультури у 6 класі «Практичні заняття: Фрагмент уроку з фізкультурного варіфтивного модулю «Футбол». Також в цей день був урок Захисту Вітчизни у 10 класі «Стрілецька зброя. Автомат Калашникова, неповне розбирання та складання автомата». На високому ріні пройшов виховний захід «Ти- солдат Батьківщини! Ти—герой України!». На семінар завітали солдати 57 бригади , які показували випускникам неповне розбирання та складання стрілецької зброї.З метою військово- патріотичного виховання солдати та запрошені воїни АТО розповідали школярам про захист нашої держави. Семінар провели вчитель фізичної культури Гринь А.А. та педагог-організатор Рибак Н.А. Налаглджена співпраця школи з військовими Раденського полігону . На початку семестру завітали солдати 137 окремого батальйону морської піхоти для зустрічі з учнями 9-11 класів.

  • листопаді вчитель інформатики та математики Шестак Н.П. отримала сертифікат за участь в обласному семінарі-практикумі «Новітні технології в освіті. 3-Д технології у дослідницькій роботі учнівської молоді. Огляд конкурсних робіт МАН». (02.11.2017р.).

20.11 2017 року на засіданні педради «Школа- соціокультурний центо села: соціальне партнерство як умова ефективної діяльності педагогічного й учнівського колективів» планували співпарцю школи з громадою села на 2018 рік;

У І семестрі 2017-2018 навчального року взяли участь в заочному обласному конкурсі «Державні символи – відзеркалення української душі»:

- І місце – учениця 10 класу Крутієнко Альона у номінації «Ессе»;

- ІІІ місце – учениця 5 класу – Рибак Юліана у номінації «Електронна презентація».

На нарадах при директорові заслухано питання про: дотримання Єдиного орфографічного режиму; дотримання єдиних педагогічних вимог, єдиного етикету; аналіз рівня досягнень учнів за всіма видами мовленнєвої діяльності; діяльнісний підхід до організації й ведення роботи з обдарованими.

У жовтні проведено:

- загальношкільну батьківську конференцію «Соціально-психологічні основи шкільної адаптації»;

- психолого-педагогічні консиліуми « Адаптація учнів 1,5 класів»;

- обмін досвідом під час « Тижня фахової майстерності вчителів, що атестуються», « Тижня вчителя наставника».

У вересні-грудні здійснювався внутрішньо шкільний контроль: вхідний контроль: зрізи знань з української мови, математики в 3-11 класах; вивчався стан викладання художньоьї культури в 10 кл. та рівень навчальних досягнень з предмета, фронтальний контроль викладання фізики. астрономії і рівня сформованості основних предметних компетенцій. За результатами перевірок складено довідки, видано накази, інформації з рекомендаціями щодо подальшої діяльності окремих педагогів та педколективу вцілому. 

У жовтні і грудні здійснювалася перевірка ведення учнівських зошитів із української мови, математики, зарубіжної літератури, за результатами якої складено довідки, вказано на недоліки; рекомендовано на засіданнях предметних МО виробити інструктивні пам’ятки щодо особливостей перевірки та оцінювання робочих зошитів учнів із зазначених предметів.

Двічі на семестр проводилася і перевірка ведення шкільної документації: Класних журналів; журналів для факультативних занять, гурткової роботи, індивідуальної роботи, ГПД. Слід сказати, що порівняно з попередніми роками зауваження щодо ведення зазначених документів значно скоротилися, що говорить про професійну й відповідальну роботу педагогів зі шкільною документацією.

У закладіі діє чотири інклюзивних класи (1,2,3,6), де за індивідуальним розкладом та програмою навчаються діти з особливими освітніми потребами. Тому цей процес потребує індивідуального супроводу та методичної підтримки з боку адміністрації школи, соціально-психологічної та медичної служб. Відповідно до нормативних документів складено ІПР (індивідуальну програму розвитку), окремі розклади занять. Тричі на рік проводиться медико-психолого-педагогічний консиліум, під час якого аналізуються стани виконання індивідуальних навчальних програм, загальний розвиток дітей, їх соціалізація в учнівському колективі та суспільстві. За висновками консиліуму коригується, за потреби, робота з учнями, надаються рекомендації учителям, батькам щодо подальшої роботи.

Окремим розділом методичної роботи є організований супровід обдарованої молоді та робота зі здібними школярами.

Згідно наказу по школі від 18.09.2017р.№223 розроблено план роботи зі здібними та обдарованими дітьми у 2017-2018н.р. У вересні було уточнено та оновлено банки даних здібних учнів, затверджено перелік секцій шкільного товариства МАН, складено плани їх роботи на 2017-2018н.р. У закладі працює 3 секції МАН: Математика (керівник Корнійчук Н.В.), Світова література (керівник Таран Т.Л.), Історичне краєзнавство (керівник Вишковська Я.Б.). Роботою в секціях охоплено 8 учнів. Розвиток творчих здібностей школярів завжди під пильним супроводом педагогічного колективу та адміністрації Подо-Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Питання організації та удосконалення роботи зі здібними учнями розглядаються на засіданнях методичної ради та методичного обєднання:

- Запровадження нового Державного стандарту середньої школи у 5-9 класах. Ознайомлення з новими навчальними програмами, підручниками, особливостями адаптації п’ятикласників.

- Оновлення змісту освітньої діяльності методичного об’єднання, форм, методів взаємодії з іншими соціальними інститутами на основі розробленої структури (моделі) соціалізуючого освітнього простору з реалізації науково-методичної проблеми «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі». Ознайомлення з методичними матеріалами у фахових виданнях.

Учні нашої школи є активними учасниками творчих конкурсів, предметних олімпіад. Так у жовтні учасниками шкільних предметних олімпіад стали 133 учні, 11 із них було направлено на участь у ІІ етапі, 4 школяра увійшли до числа призерів і посіли ІІ-ІІІ місця. Добрі результати показали учні в районних олімпіадах з математики (учитель Корнійчук Н.В.) учениця 8 класу Югай Ангеліна (ІІІ місце), учениця 9 класу Михайленко Крістіна (ІІІ місце), учень 10 класу Ворона Дмитро (ІІІ місце) та (учитель Шестак Н.П.) учениця 6 класу Мун Марія (ІІІ місце). Недостатньою залишається підготовка до олімпіад з, хімії, трудового навчання. Це, передусім, пов’язане з тим, що дані дисципліни викладають учителі, що не є спеціалістами і працюють на час відсутності основного працівника. Педагогами школи ведеться клопітка робота по залученню учнів до участі і в інших Всеукраїнських творчих конкурсах:

- « Грінвіч» (16 учні, учителі Харченко Я.В.,Шеремєєва Л.В.);

- « Бобер» ( 4 учні, учитель Шестак Н.П.).

Прийняли участь у районних змаганнях «Старт надій», «Козацький гарт», «стрільба кульова» (Гаврильченко Ю. – 10 клас – ІІ місце)