Засідання педагогічної ради від 27.11.2015 р.

«Креативність учителя, як актуальна проблема педагогічної діяльності»

 Повістка денна

1. Аспекти творчої компетентності педагога.

2. Творчість, як фактор педагогічного таланту сучасного педагога.

3. Роль особистості учителя–словесника у вихованні національно-свідомого компетентного громадянина.

4. Аналіз результатів ЗНО – 2015 та стратегія ефективної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

5. Різне.

Рішення:

1. Усім педагогічним працівникам школи:

1.1. під час планування уроків у поурочних планах передбачати мотивацію і стимули творчої пізнавальної діяльності учнів;

1.2. розробити і виготовити дидактичний матеріал творчого характеру з урахуванням нових Державних стандартів освіти;

1.3. у процесі самоосвітньої діяльності опрацювати методичні матеріали, щодо індивідуального підходу до розвитку креативності сучасного педагога.

2. На засіданнях методичних об’єднань обговорити запровадження нових педагогічних технологій освіти та обрати найбільш можливі для застосування на уроках з окремих дисциплін.

3. На засіданні Школи молодого вчителя практично опрацювати тему

« Впровадження технологій критичного мислення, модульного навчання».

4. Погодитися зі стратегією підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, розробленого вчителями української мови.

4.1. учителям української мови та літератури практикувати на уроках опрацювання тем, виконання тестових завдань за структурою тестів ЗНО;

4.2. долучатися до розробки програм індивідуальних і факультативних занять з української мови та літератури, які б давали ґрунтовну підготовку старшокласників до ЗНО. 

5. Погодити план колекційної та індивідуальної роботи з учнями 1,5 класів за результатами вивчення стану їх адаптованості.

 

План методичної роботи в Подо-Калинівській ЗОШ у 2015-2016 н.р.

Діяльність щодо підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів

місяць

Тиждень

Навчальна діяльність. Науково-методична робота. Робота з педкадрами

Внутрішньо шкільний контроль

Серпень

ІІІ

1.Організаційна робота з молодими вчителями. Розподіл навчального навантаження .

Перевірка готовності предметних кабінетів до навчального року (наповненість дидактичним матеріалом, наочністю)

2. Оновлення інформації на сайті  школи.

3. Методична нарада з керівниками МО «Про організацію методичної роботи  у 2015-2016 н.р»

4. Медико-психолого-педагогічний консиліум з організації інклюзивного навчання

                              І V

5. Затвердження планів роботи методичних об’єднань і семінарів із вивчення досвіду роботи кращих педагогів школи, району, області.

6. Інструктивно-методична нарада з питань:

- методики проведення першого уроку;

- вимоги щодо ведення шкільної документації;

- дотримання єдиного орфографічного режиму;

- дотримання єдиних педагогічних вимог, етикету.

Перегляд планів самоосвіти вчителів на 2015-2016н.р.

7. Аналіз забезпечення методичною літературою та підручниками вчителів та учнів у 4, 7 класах.

8. Ознайомлення з методичними рекомендаціями МОН щодо викладання навч.дисциплін у 2015-2016 н.р.

 

Вересень

І

1. Коригування планів МО та роботи педколективу щодо реалізації нового педагогічного проекту.

Аналіз забезпечення учнів підручниками.

Перевірка календарно-тематичних планів.

Методична допомога в складанні планів молодих спеціалістів.

2. Круглий стіл «Удосконалення  моделі соціалізуючого простору».

3. Інструктивно-методична нарада з учителями, що викладатимуть у 4,7 класах, щодо запровадження нових Державних стандартів.

 

4. Загальношкільна батьківська конференція «Організація дозвілля школярів – відповідальність педагогів і батьків».

 

ІІ

1.Організація роботи з молодими спеціалістами (за окремим планом)

Вхідні контрольні роботи з математики в 3-11 кл., укр..мови в 3-4 класах

2.Аналіз працевлаштування випускників 9,11 класів

3. Складання й затвердження постійного розкладу уроків, факультативних курсів, гуртків.

4.Діагностика готовності до школи учнів 1-х класів

5. Координація індивідуальної  роботи в інклюзивному класі.

ІІІ

1.Засідання методичної ради школи:

- забезпечення системного підходу до реалізації мети науково-методичної проблеми;

- опрацювання методичних рекомендацій ХАНО та КУЦРМК щодо діяльності над науково-методичною  проблемою;

- стратегія підготовки до ЗНО – 2016 учнів 11 класу з української мови  математики, історії України, англійської мови.

Вхідні контрольні роботи з української мови (5-11кл)

2.Затвердження плану заходів з адаптації учнів 1, 5,10 класів.

3. Групове  консультування батьків учнів 1,5,10 класів, щодо особливостей адаптивного періоду.

ІV

1. Планування взаємодії та співпраці з громадськими організаціями та установами щодо соціалізації школярів.

Вхідні контрольні роботи з української мови, іноземної мови.

2. Семінар – практикум для вчителів початкової школи та молодих спеціалістів « Мовленнєва соціалізація дітей молодшого шкільного віку».

2.Складання координаційного плану взаємодії та співпраці з різними організаціями й установами.

Жовтень

І

1. Розробка й затвердження завдань для шкільного етапу предметних олімпіад.

Стан запровадження нового Державного стандарту на уроках іноземної мови та інформатики (4-7кл)

2.Методичний форум «Індивідуальний супровід здібних дітей»

ІІ

1. Засідання методичної ради школи з питань:

- про початок атестації педагогічних працівників;

- про підготовку до Дня педагогічної ідеї;

- педагогічне наставництво як умова якісного стажування молодих учителів.

Аналіз рівня сформованості комунікативних компет. за всіма видами діяльності

2.Тиждень учителя наставника

ІІІ

1. Організація й проведення  шкільних предметних олімпіад, конкурсів

 

2. Психолого-педагогічні консиліуми «Адаптація учнів 1,5,10 класів»

3.Контроль за санітарно-гігієнічним режимом у навчальних кабінетах

ІV

1.Поглиблене вивчення професійних нахилів учнів 7,8 класів

2.Семінар-практикум  для молодих спеціалістів і вчителів-наставників «Імідж учителя як запорука його професійного успіху»

Перевірка ведення класних журналів

3.Робота з батьками учнів 9 класу про профорієнтаційні нахили учнів

 

Листопад

І

1.Фестиваль уроків учителів, що атестуються.

Перевірка стану викладання іноземної (англійської) мови

 

2. Методичний ринг «Формування соціальних компетенцій учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу»

3.Методичні консультації з головами МО з питання створення клубу «Людина професій»

ІІ

1.Аналіз відвідування учнями 7-11 класів факультативних занять. Їх ефективність.

Оглядовий контроль зі світової літератури (інформація на МО)

2. Загальношкільні батьківські збори «Забезпечення усвідомлення суспільної значимості дитиною у сім’ї»

3. Тренінг для педагогів «У кожного є свій талант»

ІІІ

1.Засідання  шкільних предметних МО учителів.

Моніторинг відвідування факультативних занять,курсів

2.Аналіз роботи МО щодо  організації й проведення науково-дослідної роботи з учнями.

3. Робота з батьками учнів 11 класу «Про участь у ЗНО-2016»

4. Методична дискусія «Мистецтво життєтворчості особистості»

ІV

1. Засідання педагогічної ради «Креативність учителя як актуальна проблема педагогічної діяльності»

Аналіз виконання плану з адаптації учнів 1,5 кл.

2. Моніторинг участі школярів у ІІ етапі предметних олімпіад.:

Грудень

І

1.Шкільний етап конкурсу захисту МАНівських  робіт.

Контрольні заміри знань з математики у 2,7,8,10 класах

2. Інструктивно-методична нарада з керівниками МО з виконання Листів і Наказів МОН України щодо завершення І семестру та навичок у освітній галузі.

ІІ

1.Проблемний семінар «Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами»

Перевірка навичок читання в учнів 2-4 кл.Тематичний контроль з історії України(9-11 кл.).Нарада при директору

 

2. Нарада при директорові: «Аналіз рівня досягнень учнів за всіма видами мовлення (з української мови)».

3.Педагогічний консиліум за підсумками адаптації учнів 5 кл.

ІІІ

1.Засідання методичної ради школи з питань:

- результати участі школярів у ІІ етапі предметних олімпіад;

-аналіз роботи факультативів соціалізуючого спрямування;

- підсумки методичної роботи за І семестр.

Підсумкові контрольні роботи у 3,4,5,9,10 класах з укр..мови, математики

2. Засідання школи молодого вчителя «Робота зі шкільною документацією»

ІV

1.Моніторинг успішності учнів 3-11 класів за результатами І семестру.

Аналіз виконання навчальних програм у І семестрі

2.Робота з коригування семестрових балів

3. Підсумки навчальної діяльності школярів (відзначення кращих учнів та учнів переможців олімпіад, творчих предметних конкурсів)

Січень

І

1.Психолого-медико-педагогічний консиліум з інклюзивного навчання

Перевірка стану ведення класних журналів

2. Коригування банків обдарованих дітей, та тих, хто потребує індивідуального супроводу.

ІІ

1. Формування списків майбутніх першокласників

Контрольні заміри знань з географії учнів 6-11класів

2.Зустріч з батьками майбутніх першокласників з питань підготовки дітей до навчання в ЗНЗ

3.Складання розкладу уроків на ІІ семестр

4.Перевірка та затвердження календарно-тематичних планів учителів

ІІІ

1.Організаційно-педагогічні заходи щодо організованого початку ІІ семестру

 

2.Практична конференція «Діяльність шкільної соціально-психологічної служби щодо професійного самовизначення школярів»

3.Презентація матеріалів самоосвіти вчителів

 

ІV

1. Тиждень молодого вчителя

Виконання практичної частини з географії

2. Робота над поновленням сайту школи, особистих інтернет- портфоліо вчителів.

3.Моніторинг участі педагогів у професійних конкурсах та їх видавничої діяльності.

Лютий

І

1.Нарада при директорові щодо проведення Дня педагогічної ідеї про презентацію оригінальної структури освітнього соціалізуючого простору.

Вивчення стану викладання хімії

2.Аналіз діяльності шкільних секцій МАН (нарада з керівниками секцій)

ІІ

1. Профорієнтаційна робота як допомога підліткові у професійному самовизначенні та побудови професійного плану. Вивчення професійних нахилів учнів,(7-9кл)підготовка до вибору профілю навчання.

 

2. Заняття в школі молодого вчителя «Практичні поради, як досягти успіху»

ІІІ

1.Засідання методичної ради школи з питань:

- формування соціальних компетенцій школярів під час факультативних занять;

- презентація роботи методичних об’єднань у музеї школи;

- аналіз стану запровадження Державних стандартів у 4, 7класах.

 

ІV

1.Фестиваль відкритих уроків учителів, що атестуються.

2.Підготовка до проведення педагогічної ради. Робота творчих груп

Березень

І

1.Інформативно-методична нарада про порядок  закінчення навчального року, організацією і проведенням ДПА, навчальної практики, вручень документів про освіту, тощо.

Аналіз розвитку творчих здібностей учнів, робота з обдарованими,участь у секціях МАН.

2.Заняття в школі молодого вчителя «Як планувати роботу на канікули»

ІІ

1.Фестиваль педагогічної творчості. Звіти вчителів, що атестуються.

 

2.Планування роботи на канікули.

3.Загальношкільні батьківські збори «Виховання та навчання громадянина починається з сім’ї»

ІІІ

1.Засідання методичної ради школи з питань:

- завершення атестації педагогічних працівників;

- рівень сформованості читацьких умінь учнів 1-4 та 5-7 класів;

- залучення педагогів до участі в розробці дистанційних курсів із питань, пов’язаних з проблемою соціального становлення.

 

Формування навичок самостійної роботи на уроках фізики і математики

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тренінг «Формування оптимістичних якостей педагога»

ІV

1.Засідання педагогічної ради: «Роль позаурочної діяльності школярів у реалізації соціалізуючої функції школярів»

Перевірка ведення шкільних журналів (класних, факультативних, гурткової роботи)

2.Методичний аукціон «соціалізуючий потенціал предметів суспільно-гуманітарних наук у навчанні та вихованні школярів»

3.Засідання шкільних методоб'єднань.

Квітень

І

1.Поповнення веб-сайтів учителів, сайту школи.

Фронтальний контроль  викладання інформатики

2.Батьківські збори в 11,9 класах про підготовку до ДПА та участь у ЗНО

3.Уточнення графіка підсумкових контрольних робіт.

ІІ

1.Складання графіку ДПА в початковій,основній та старшій школі; формування комісій, оформлення інформаційних куточків.

 

2.Засідання Школи молодого вчителя «Як готувати творчий звіт»

ІІІ

1.Методичний діалог щодо реалізації національної стратегії розвитку освіти до 2021 року в освітньому закладі.

 

2.Нарада при директорові «Здоров’язбережувальні технології в освітньому процесі-досвід використання»

ІV

1.Психолого-педагогічний практикум «Сперечаймося цивілізовано»

Перевірка зошитів для контрольних робіт з фізики, математики,іноземних мов

2.Інструктивна нарада з головами МО «Критерій підсумкового оцінювання школярів із навчальних дисциплін»

Травень

І

1.Підготовка звітів по методичній роботі; підготовка звітів по роботі з обдарованими

Внутрішній контроль. Вивчення стану викладання Захисту Вітчизни

2.Підготовка до прийому першокласників. Зустріч з батьками з організації медичного обстеження, вимог до зовнішнього вигляду школяра, організаційних питань.

ІІ

1.Тиждень молодого вчителя. Презентація творчих звітів молодих педагогів.

Підсумкові контрольні роботи

2.Робота над проектом навчального плану на 2016-2017н.р.

3. Презентація моделі соціалізую чого простору на Дні педагогічної ідеї району

ІІІ

1.Засідання шкільних МО

ДПА в 4 класі. Підсумкові контрольні роботи з базових дисциплін

 

 

 

ДПА в 11 класі

2.Підсумки моніторингу визначення ефективності роботи факультативів, курсів за вибором.

3.Вивчення запитів учнів щодо введення нових факультативних курсів

4. Розподіл попереднього навантаження вчителів на 2016-2017 н.р.

 

ІV

1.Аналіз реалізації науково-методчної  проблеми за рік.

2. Вивчення методичної літератури, рекомендацій ХАНО щодо напрямків роботи за проблемою в наступному навчальному році.

Червень

І

1.Аналіз стану виконання навчальних програм

ДПА в 9 класі. Перевірка ведення класних журналів

2.Моніторинг виконання наказів і рекомендацій за результатами внутрішнього контролю.

ІІ

1.Аналіз ДПА в 4,9,11 класах

Аналіз виконання програм із навчальних дисциплін

2.Підготовка звітних матеріалів за результатами ДПА

3.Методична нарада з головами МО про перспективи й напрямки роботи методичної служби у 2016-2017 н.р.

4. Вручення документів про освіту учням 9 класу

ІІІ

Засідання методичної ради школи

- педагогічні ідеї Сухомлинського,Ушинського,Макаренка завжди на часі;

- підсумки методичної роботи в школі за рік;

- попередній план роботи на 2015-2016н.р.

 

ІV

1. Затвердження плану методичної роботи школи на 2016-2017 н.р.

 

2. Затвердження робочого навчального плану школи на 2016-2017 н.р.

 

                                               

                                                                        ГРАФІК                                                                                   
                                    внутрішкільного контролю 2015-2016 н.р.                                   
Подо-Калинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Місяці

Перший клас

Другий клас

Третій клас

Четвертий
 клас

Укр.мова
та література
 

Худ. культура.Зарубіжна література

Людина

і світ,

правознавство

Історія України
5-11кл

Іноземна мова

Вересень

 

 

 

Вхідні контрольні роботи (матем., укр.мова)

Вхідні контрольні роботи (матем., укр.мова)

Вхідні контрольні роботи

 

 

 

 

Жовтень

 

 

Стан запровадження Нового Держстандарту на уроках іноз.мови, інформатики

 

 

 

 

Аналіз рівня сформованості комунікативних компетенцій за всіма видами мовленнєвої діяльності

 

 

 

 

Листопад

Виконання плану з адаптації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглядовий контроль(інформація на МО)

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичний контроль(нарада при директору)

Тематичний облік знань

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальний контроль

 

 

Травень

 

Контрольні заміри

 

 

Контрольні заміри

 

ДПА

Підсумкові контрольні роботи; ДПА 9 клас

 

 

 

 

 

 

 

 

Місяці

Математика

5-11 кл.

Фізика

7-11 кл.

Астрономія 11кл.

Хімія         

 7-11 кл.

Біологія        

 6-11 кл.

Географія

8-10 кл.

Інформатика
5-11 кл.

Фіз. вих.

1-11 кл. Захист Вітчизни

Основи здоров'я 5-9 кл.

 

Трудове навчання

 5-9 кл.

 Економіка 11 кл.

Вересень

      Вхідні контрольні роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток творчих здібностей, робота з обдарованими (інформація на МО)

 

Грудень

 

 

 

 

Виконання практичної частини (інформація на МО)

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

Тематичний контроль (наказ)

 

 

Стан викладання (наказ)

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Стан викладання (наказ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

Формування навичок самостійної діяльності (нарада при директорові)

 

Формування навичок самостійної діяльності (нарада при директорові)

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оглядовий контроль

Травень

Контрольні заміри ДПА 9кл.

 

 

 

Стан  матеріально-технічного забезпечення (рада школи)

ДПА 9кл.